WARNING: THIS PRODUCT CONTAINS NICOTINE. NICOTINE IS AN ADDICTIVE CHEMICAL
English français Deutsch русский italiano español português Nederlands العربية 日本語 한국의 Ελληνικά Tiếng Mã lai Polski
Nieuwe producten
Nieuws
pure nicotine is giftig, hoe moeten we onszelf beschermen?

May 21,2020.

pure nicotine is 6.1 klasse dang erous goederen. we moeten heel voorzichtig zijn wanneer we eraan worden blootgesteld.

Hier zijn een paar preventions voor uw referentie:

als je op de werkafdeling bent, alsjeblieft w geschikte beschermende kleding en chemische veiligheidshandschoenen. niet aanraken met de ogen en de huid. vermijd inademing. vermijd langdurige of herhaalde blootstelling. container goed gesloten houden. alleen gebruiken bij voldoende ventilatie. weghouden van hitte, vonken en vlammen. niet roken op de werkplek.

respons:

blootstelling van huid of ogen , was de huid of ogen onmiddellijk met zeep en hoeveelheden water gedurende 15 minuten. vervuilde kleding en schoenen uittrekken. onmiddellijk medische hulp inroepen; bij inademing in de frisse lucht brengen. bij ademhalingsmoeilijkheden onmiddellijk zuurstof toedienen bij medische hulp; bij orale blootstelling, mond met water wassen. onmiddellijk medische hulp inschakelen.

Copyright © 2023 Hubei Heno Biological Engineering Co.,Ltd. Alle rechten voorbehouden.